Vừa lạ lẫm vừa tò mò thúc đẩy niềm háo hức của các bé với ngày đầu tiên tiếp xúc với ngôn ngữ nước ngoài

Bài học đầu tiên “ hello “ được các bé hưởng ứng một cách vui vẻ

 Buổi học môn English đầu tiên của các bé lớp Donald & Rabbit

Thấy thầy giáo người nước ngoài nên các bé rất là ngạc nhiên nè!!

 Buổi học môn English đầu tiên của các bé lớp Donald & Rabbit

Nhưng không vì lạ mà sợ đâu, các bé đa phần đều trả lời được những câu hỏi của thầy với sự trợ giúp của các cô

 Buổi học môn English đầu tiên của các bé lớp Donald & Rabbit

 Buổi học môn English đầu tiên của các bé lớp Donald & Rabbit