Chìa khóa để giúp bố mẹ đánh thức các giác quan ngủ quên trong trẻ

Nhịp điệu âm thanh

Xếp một số đồ vật có thể tạo ra âm thanh thành từng cặp – một cho bạn và một cho trẻ .Ví dụ: hai đôi đũa, hai thìa kim loại, hai xẻng rán bằng gỗ, hai cái cốc bằng kim loại, hai cái chùy gỗ, 2 lon bia, 2 lon sữa, 2 cái muỗng,….

Bạn và trẻ ngồi dựa lưng vào nhau  và dùng một trong những đồ vật ấy tạo ra những nhịp điệu âm thanh. Trẻ sẽ đoán xem bạn dùng đồ vật nào để tạo ra âm thanh rồi bắt chước lại âm thanh và nhịp điệu đó.Thay đổi nhịp điệu cho từng đồ vật và sau đó bạn và trẻ đổi vai cho nhau.

Nhìn các biển hiệu trên đường phố

Trong khi đi dạo trên đường, hãy chỉ cho trẻ các biển hiệu bưu điện, rạp chiếu phim, các nhà hàng, các tấm biển ghi tên đường phố…

Giải thích cho trẻ hiểu viết tên như thế là để giúp chúng ta nhận diện được chúng.Lựa chọn để chỉ cho trẻ những tấm biển cố định, được đặt lâu đài thay vì những tấm áp phích quảng cáo