ĐỘT LỖ

Hoạt động đòi hỏi sự chính xác này được trẻ em rất yêu thích.

Chúng ta vẽ theo đường viền xung quanh của một con vật hay đồ vật lên trên tờ giấy bằng những chấm có khoảng cách đều nhau.

Chúng ta đặt tờ giấy lên trên một tấm thảm dày bằng dạ để trẻ có thể đột lỗ bằng một cái dùi nhỏ.

Trẻ sẽ học cách kiểm soát lực của các ngón tay và bám theo đường kẻ. sự luyện tập này đòi hỏi khả năng chính xác, sự tập trung ở trẻ và chuẩn bị tư thế tay cầm bút. Những bài luyện tập khả năng khéo léo thường là sự chuẩn bị gián tiếp của bàn tay cho hoạt động viết. Trẻ kiểm soát và tăng cường sức mạnh cho đôi bàn tay sẽ viết một cách dễ dàng hơn. 

Marie-Helene Place-Tố Nga dịch