Chìa khóa giúp bố mẹ đánh thức các giác quan ngủ quên trong trẻ

TỦ THỰC VẬT

Tủ thực vật là một giáo cụ trực quan. Giới thiệu nhiều hình dạng lá khác nhau và giúp trẻ hiểu 1 hệ thống phân loại thực vật. chiếc tử bao gồm 3 ngăn kéo, đựng mười bốn hình dạng lá bằng kim loại xanh lá cây và có núm cầm.

Đầu tiên, bạn sẽ cùng trẻ quan sát cây cối xung quan, ở nhà hay ngoài vườn, bạn giải thích cho trẻ rằng cây mọc từ đất, có thân, có lá… Bạn nên khuyến khích trẻ quan sát tỉ mỉ và chú ý các hình dạng khác nhau của lá.

Sau đó bạn đưa ra tủ thực vật, giới thiệu ngăn kéo đầu tiên. Bạn chỉ cho trẻ cách cầm núm của các hình dạng lá và đặt nhẹ nhàng xuống thảm như thế nào trước khi xếp lại vào tủ, bạn dùng que chỉ vòng quanh hình dáng chiếc lá. Sau đó đến lượt trẻ khám phá tất cả các hình dạng của lá cây trong tủ bằng cách ấy.

Marie-Helene Place-Tố Nga dịch – TỰ NHIÊN VÀ THỰC VẬT