Bé đi học về

Tập làm nội trợ

Nhặt rau giúp mẹ

nhặt đỗ, nhặt cà

Xếp đĩa, bát ra

Mẹ đơm cho đủ

Bé xếp ghế ngồi

Ngay hàng thẳng lối

Mẹ cười tươi tắn

Mẹ khen bé ngoan

Khen bé chăm làm

Lớn lên giống mẹ

Tập làm người lớn

Từ lúc trẻ thơ.