Các bạn ơi hôm nay cô giáo lên tiết Gleen Doman cho chúng mình nè, các bạn cùng vào học với chúng mình nhé.

Lớp Pony với tiết học Gleen Doman

Chúng mình lắng nghe cô đọc nè, hình ảnh đẹp nữa chúng mình rất thích

Lớp Pony với tiết học Gleen Doman

Các bạn đang chọn thẻ sao cho đúng theo yêu cầu của cô nè 

Lớp Pony với tiết học Gleen Doman

Có một số bạn không chịu học do nhìn thấy cô chụp hình nè 

Lớp Pony với tiết học Gleen Doman

Tiết học hôm nay vui thiệt là vui, có bà của bạn trong lớp mình tham gia nữa nè

Lớp Pony với tiết học Gleen Doman

Buổi học kết thúc nhanh ghê, bây giờ mình được ra  khỏi lớp để hoạt động ngoài trời nè!!!!