HỌC PHÍ THÁNG 5 ( 20 ngày ăn ) 

Lớp

Học phí từ thứ hai đến thứ sáu 

Tiền ăn

(65.000đ/1 ngày)

Tổng cộng

Học phí từ thứ hai đến thứ bảy

(15th -18th)

3.880.000

1.300.000

5.180.000

5.810.000

(19th -24th)

3.580.000

1.300.000

4.880.000

5.510.000

(25th – 35th )

3.350.000

1.300.000

4.650.000

 

5.280.000

Mầm 3t

3.350.000

1.300.000

4.650.000

Chồi 4t

3.380.000

1.300.000

4.680.000

5.255.000

Lá 5t

3.380.000

1.300.000

4.680.000

Phí hoạt động năm học : không thu phí cho tháng 05

Quà tặng : nón, huy hiệu & túi đựng gối (được nhận tại lớp sau 2 tuần nhập học)

Học phí môn Bơi: (4 buổi/ 1 tháng)  : 250.000đ/1th

Các khoản thu theo nhu cầu

Học 1 buổi thứ 7 trong tuần : 280.0000đ/1 buổi

Học theo ngày Học thử (tối đa 3 ngày) : 850.000 đ /3 buổi

Về trễ (17h00-18h00 thứ 2 đến thứ 6) : 450.000đ/ 1 tháng (đăng ký trọn tháng)

Ăn chiều (17h00-18h00 thứ 2 đến thứ 6) : 750.000đ/1 tháng (Thứ 7 không giữ ngoài giờ)

Hai anh / chị em được giảm : 180.000đ/1 bé hàng tháng

 • Trên đây là chi tiết học phí và tiền ăn cho năm học mới 2022-2023 từ tháng 09/2022-05/2023
 • Quý Phụ Huynh đóng học phí từ ngày 01/05 đến ngày 07/05

 

HỌC PHÍ THÁNG 6 ( 20 ngày ăn ) 

Lớp

Học phí từ thứ hai đến thứ sáu 

Tiền ăn

(65.000đ/1 ngày)

Tổng cộng

Học phí từ thứ hai đến thứ bảy

(15th -18th)

3.880.000

1.300.000

5.180.000 

5.810.000

(19th -24th

3.580.000

1.300.000

4.880.000

5.510.000

(25th – 35th

3.350.000

1.300.000

4.650.000

 5.280.000

Mầm 3t 

3.350.000

1.300.000

4.650.000

Chồi 4t 

3.380.000

1.300.000

4.680.000

5.255.000

Lá 5t 

3.380.000

1.300.000

4.680.000

 • Phí hoạt động NGOẠI KHÓA tháng 06 : 300.000 đ ( Tham Quan & Làm Gốm)
 • Học phí môn Bơi: (4 buổi/ 1 tháng)  : 250.000đ/1th
 • Các khoản thu khác theo nhu cầu phụ huynh:

Học 1 buổi thứ 7 trong tuần 

280.0000đ/1 buổi

Học thử (tối đa 3 ngày) 

850.000 đ /3 buổi

Về trễ (17h00-18h00 thứ 2 đến thứ 6)                                     

450.000đ/ 1 tháng (đăng ký trọn tháng)

Ăn chiều (17h00-18h00 thứ 2 đến thứ 6) 

750.000đ/1 tháng (Thứ 7 không giữ ngoài giờ)

Học chữ ngoài giờ bé 4t -5t 

770.000 đ/ 1 tháng ( 2-4-6 từ 17h30-18h30)

Tiếng Anh Dành Cho Bé Từ 3-5 Tuổi

(Học các ngày thứ 3-5 hoặc 4-6)

2.700.000/ 1 khóa 3 tháng 

Múa hiện đại Lớp Hè (2-4-6)

17h30-18h30

550.000  / 1 tháng

1.000.000 (2 tháng)

Hai anh / chị em được giảm 

180.000đ/1 bé hàng tháng

 • Trên đây là chi tiết học phí và tiền ăn HÈ 2022-2023 từ tháng 06/2023-07/2023
 • Quý Phụ Huynh đóng học phí từ ngày 01/06 đến ngày 07/06

 

HỌC PHÍ THÁNG 7 ( 21 ngày ăn ) 

Lớp

Học phí từ thứ hai đến thứ sáu 

Tiền ăn

(65.000đ/1 ngày)

Tổng cộng

Học phí từ thứ hai đến thứ bảy

(15th -18th)

3.880.000

1.365.000

5.245.000 

5.875.000

(19th -24th)

 

3.580.000

1.365.000

4.945.000

5.575.000

(25th – 35th

3.350.000

1.365.000

4.715.000

5.375.000

Mầm 3t 

3.350.000

1.365.000

4.715.000

Chồi 4t 

3.380.000

1.365.000

4.745.000

5.375.000

Lá 5t 

3.380.000

1.365.000

4.745.000

 • Phí hoạt động NGOẠI KHÓA tháng 07: không thu phí
 • Học phí môn Bơi: (4 buổi/ 1 tháng)  : 250.000đ/1th
 • Các khoản thu khác theo nhu cầu phụ huynh:

Học 1 buổi thứ 7 trong tuần 

280.0000đ/1 buổi

Học thử (tối đa 3 ngày) 

850.000 đ /3 buổi

Về trễ (17h00-18h00 thứ 2 đến thứ 6)                                     

450.000đ/ 1 tháng (đăng ký trọn tháng)

Ăn chiều (17h00-18h00 thứ 2 đến thứ 6) 

750.000đ/1 tháng (Thứ 7 không giữ ngoài giờ)

Học chữ ngoài giờ bé 4t -5t 

770.000 đ/ 1 tháng ( 2-4-6 từ 17h30-18h30)

Tiếng Anh Dành Cho Bé Từ 3-5 Tuổi

(Học các ngày thứ 3-5 hoặc 4-6)

2.700.000/ 1 khóa 3 tháng 

Múa hiện đại Lớp Hè (2-4-6)

17h30-18h30

550.000  / 1 tháng

1.000.000 (2 tháng)

Hai anh / chị em được giảm 

180.000đ/1 bé hàng tháng

 • Trên đây là chi tiết học phí và tiền ăn HÈ 2022-2023 từ tháng 06/2023-07/2023
 • Quý Phụ Huynh đóng học phí từ ngày 01/07 đến ngày 07/07

 

HỌC PHÍ THÁNG 8 ( 23 ngày ăn ) 

Lớp

Học phí từ thứ hai đến thứ sáu 

Tiền ăn

(65.000đ/1 ngày)

Tổng cộng

Học phí từ thứ hai đến thứ bảy

(15th -18th)

3.880.000

1.495.000

5.375.000

6.005.000

(19th -24th

3.580.000

1.495.000

5.075.000

5.705.000

(25th – 35th

3.350.000

1.495.000

4.845.000

 5.475.000

Mầm 3t 

3.350.000

1.495.000

4.845.000

Chồi 4t 

3.380.000

1.495.000

4.875.000

 5.505.000

Lá 5t 

3.380.000

1.495.000

4.875.000

 • PHÍ SINH HOẠT TRONG NĂM : 2.000.000 đ / từ tháng 09/23 đến tháng 05/23
 • Học phí môn Bơi: (4 buổi/ 1 tháng)  : 250.000đ/1th
 • Các khoản thu khác theo nhu cầu phụ huynh:

Học 1 buổi thứ 7 trong tuần 

280.0000đ/1 buổi

Học thử (tối đa 3 ngày)  

850.000 đ /3 buổi

Về trễ (17h00-18h00 thứ 2 đến thứ 6)                                     

450.000đ/ 1 tháng (đăng ký trọn tháng)

Ăn chiều (17h00-18h00 thứ 2 đến thứ 6) 

750.000đ/1 tháng (Thứ 7 không giữ ngoài giờ)

Học chữ ngoài giờ bé 4t -5t 

770.000 đ/ 1 tháng ( 2-4-6 từ 17h30-18h30)

Tiếng Anh Dành Cho Bé Từ 3-5 Tuổi

(Học các ngày thứ 3-5 hoặc 4-6)

2.700.000/ 1 khóa 3 tháng

 

Múa hiện đại Lớp Hè (2-4-6)

17h30-18h30

550.000  / 1 tháng

1.000.000 (2 tháng)

Hai anh / chị em được giảm 

180.000đ/1 bé hàng tháng

 • Quý Phụ Huynh đóng học phí từ ngày 01/08 đến ngày 07/08

BAN GIÁM HIỆU