HỌC PHÍ THÁNG 1 ( 13 ngày ăn )

Lớp

Học phí từ thứ hai đến thứ sáu 

Tiền ăn

(65.000đ/1 ngày)

Học phí hỗ trợ tết giảm

Tổng cộng

Học phí từ thứ hai đến thứ bảy

(15th -18th)

3.880.000

845.000

300.000

4.425.000

4.740.000

(19th -24th)

3.580.000

845.000

300.000

4.125.000

4.440.000

(25th – 35th )

3.350.000

845.000

300.000

 3.895.000

 4.210.000

Mầm 3t

3.350.000

845.000

300.000

Chồi 4t

3.380.000

845.000

300.000

 3.925.000

 4.213.000

Lá 5t

3.380.000

845.000

300.000

Phí hoạt động năm học 1.350.000 đ ( 2 học kỳ , Phụ huynh đóng 1 lần khi nhập học )

Quà tặng : nón, huy hiệu & túi đựng gối (được nhận tại lớp sau 2 tuần nhập học)

Học phí môn Bơi: (2 buổi/ 1 tháng)  : 125.000 /1th

Các khoản thu theo nhu cầu

Học 1 buổi thứ 7 trong tuần : 280.0000đ/1 buổi

Học theo ngày Học thử (tối đa 3 ngày) : 850.000 đ /3 buổi

Về trễ (17h00-18h00 thứ 2 đến thứ 6) : 350.000đ/ 1 tháng (đăng ký trọn tháng)

Ăn chiều (17h00-18h00 thứ 2 đến thứ 6) : 650.000đ/1 tháng (Thứ 7 không giữ ngoài giờ)

Hai anh / chị em được giảm : tháng 1 không áp dụng

 • Trên đây là chi tiết học phí và tiền ăn cho năm học mới 2022-2023 từ tháng 09/2022-05/2023
 • Quý Phụ Huynh đóng học phí từ ngày 28/12 đến ngày 03/01
 • Hội xuân 13/01/2023 ( 22 tết)

 

HỌC PHÍ THÁNG 2 ( 20 ngày ăn )

Lớp

Học phí từ thứ hai đến thứ sáu 

Tiền ăn

(65.000đ/1 ngày)

Tổng cộng

Học phí từ thứ hai đến thứ bảy

(15th -18th)

3.880.000

1.300.000

5.180.000

5.810.000

(19th -24th)

3.580.000

1.300.000

4.880.000

5.510.000

(25th – 35th )

3.350.000

1.300.000

4.650.000

 5.280.000

Mầm 3t

3.350.000

1.300.000

4.650.000

Chồi 4t

3.380.000

1.300.000

4.680.000

5.255.000

Lá 5t

3.380.000

1.300.000

4.680.000

Phí hoạt động năm học 1.000.000 đ ( 1 học kỳ , Phụ huynh đóng 1 lần khi nhập học )

Quà tặng : nón, huy hiệu & túi đựng gối (được nhận tại lớp sau 2 tuần nhập học)

Học phí môn Bơi: (4 buổi/ 1 tháng)   : 250.000đ/1th

Các khoản thu theo nhu cầu

 • Học 1 buổi thứ 7 trong tuần : 280.0000đ/1 buổi
 • Học theo ngày Học thử (tối đa 3 ngày) : 850.000 đ /3 buổi
 • Về trễ (17h00-18h00 thứ 2 đến thứ 6) : 450.000đ/ 1 tháng (đăng ký trọn tháng)
 • Ăn chiều (17h00-18h00 thứ 2 đến thứ 6) : 750.000đ/1 tháng (Thứ 7 không giữ ngoài giờ)
 • Hai anh / chị em được giảm : 180.000đ/1 bé hàng tháng

Trên đây là chi tiết học phí và tiền ăn cho năm học mới 2022-2023 từ tháng 09/2022-05/2023

Quý Phụ Huynh đóng học phí từ ngày 01/02 đến ngày 07/02

 

HỌC PHÍ THÁNG 3 ( 23 ngày ăn )

Lớp

Học phí từ thứ hai đến thứ sáu 

Tiền ăn

(65.000đ/1 ngày)

Tổng cộng

Học phí từ thứ hai đến thứ bảy

(15th -18th)

3.880.000

1.495.000

5.375.000

6.155.000

(19th -24th)

3.580.000

1.495.000

5.075.000

5.855.000

(25th – 35th )

3.350.000

1.495.000

4.845.000

 5.625.000

Mầm 3t

3.350.000

1.495.000

4.845.000

Chồi 4t

3.380.000

1.495.000

4.875.000

 5.585.000

Lá 5t

3.380.000

1.495.000

4.875.000

Phí hoạt động năm học 1.000.000 đ ( 1 học kỳ , Phụ huynh đóng 1 lần khi nhập học )

Quà tặng : nón, huy hiệu & túi đựng gối (được nhận tại lớp sau 2 tuần nhập học)

Học phí môn Bơi: (4 buổi/ 1 tháng)  : 250.000đ/1th

Các khoản thu theo nhu cầu

Học 1 buổi thứ 7 trong tuần : 280.0000đ/1 buổi

Học theo ngày Học thử (tối đa 3 ngày) : 850.000 đ /3 buổi

Về trễ (17h00-18h00 thứ 2 đến thứ 6) : 450.000đ/ 1 tháng (đăng ký trọn tháng)

Ăn chiều (17h00-18h00 thứ 2 đến thứ 6) : 750.000đ/1 tháng (Thứ 7 không giữ ngoài giờ)

Hai anh / chị em được giảm : 180.000đ/1 bé hàng tháng

 • Trên đây là chi tiết học phí và tiền ăn cho năm học mới 2022-2023 từ tháng 09/2022-05/2023
 • Quý Phụ Huynh đóng học phí từ ngày 01/03 đến ngày 05/03

 

HỌC PHÍ THÁNG 4 ( 20 ngày ăn )

Lớp

Học phí từ thứ hai đến thứ sáu 

Tiền ăn

(65.000đ/1 ngày)

Tổng cộng

Học phí từ thứ hai đến thứ bảy

(15th -18th)

3.880.000

1.300.000

5.180.000

5.810.000

(19th -24th)

3.580.000

1.300.000

4.880.000

5.510.000

(25th – 35th )

3.350.000

1.300.000

4.650.000

 

5.280.000

Mầm 3t

3.350.000

1.300.000

4.650.000

Chồi 4t

3.380.000

1.300.000

4.680.000

5.255.000

Lá 5t

3.380.000

1.300.000

4.680.000

Phí hoạt động năm học 600.000 đ (tháng 04 và tháng 05 học kỳ 2 )

Quà tặng : nón, huy hiệu túi đựng gối (được nhận tại lớp sau 2 tuần nhập học)

Học phí môn Bơi: (4 buổi/ 1 tháng)  : 250.000đ/1th

Các khoản thu theo nhu cầu

Học 1 buổi thứ 7 trong tuần : 280.0000đ/1 buổi

Học theo ngày Học thử (tối đa 3 ngày) : 850.000 đ /3 buổi

Về trễ (17h00-18h00 thứ 2 đến thứ 6) : 450.000đ/ 1 tháng (đăng ký trọn tháng)

Ăn chiều (17h00-18h00 thứ 2 đến thứ 6) : 750.000đ/1 tháng (Thứ 7 không giữ ngoài giờ)

Hai anh / chị em được giảm  : 180.000đ/1 bé hàng tháng

 • Trên đây là chi tiết học phí và tiền ăn cho năm học mới 2022-2023 từ tháng 09/2022-05/2023
 • Quý Phụ Huynh đóng học phí từ ngày 01/04 đến ngày 07/04

 

HỌC PHÍ THÁNG 5 ( 20 ngày ăn ) 

Lớp

Học phí từ thứ hai đến thứ sáu 

Tiền ăn

(65.000đ/1 ngày)

Tổng cộng

Học phí từ thứ hai đến thứ bảy

(15th -18th)

3.880.000

1.300.000

5.180.000

5.810.000

(19th -24th)

3.580.000

1.300.000

4.880.000

5.510.000

(25th – 35th )

3.350.000

1.300.000

4.650.000

 

5.280.000

Mầm 3t

3.350.000

1.300.000

4.650.000

Chồi 4t

3.380.000

1.300.000

4.680.000

5.255.000

Lá 5t

3.380.000

1.300.000

4.680.000

Phí hoạt động năm học : không thu phí cho tháng 05

Quà tặng : nón, huy hiệu & túi đựng gối (được nhận tại lớp sau 2 tuần nhập học)

Học phí môn Bơi: (4 buổi/ 1 tháng)  : 250.000đ/1th

Các khoản thu theo nhu cầu

Học 1 buổi thứ 7 trong tuần : 280.0000đ/1 buổi

Học theo ngày Học thử (tối đa 3 ngày) : 850.000 đ /3 buổi

Về trễ (17h00-18h00 thứ 2 đến thứ 6) : 450.000đ/ 1 tháng (đăng ký trọn tháng)

Ăn chiều (17h00-18h00 thứ 2 đến thứ 6) : 750.000đ/1 tháng (Thứ 7 không giữ ngoài giờ)

Hai anh / chị em được giảm : 180.000đ/1 bé hàng tháng

 • Trên đây là chi tiết học phí và tiền ăn cho năm học mới 2022-2023 từ tháng 09/2022-05/2023
 • Quý Phụ Huynh đóng học phí từ ngày 01/05 đến ngày 07/05

BAN GIÁM HIỆU