Giờ Montessosi có gì thú vị mà khiến các bạn nhỏ của chúng ta chăm chú đến vậy nhỉ?

Các anh chị được hoạt động với đồ vật thật chăm chú. Lớp nhỏ chúng mình cũng được hoạt động kỹ năng tập xé giấy nữa nè.

Chúng mình còn được học các kỹ năng khác như: múc hạt, cầm kéo cắt, phân loại hạt,…