THÔNG BÁO

Về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19 

Căn cứ vào CV số: 708/UBND-VX của UBND TPHCM ngày 29/02/2020. Công văn của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh. Căn cứ vào CV số:587/UBND của UBND Q. Bình Tân ký ngày 29/2/2020, về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh – sinh viên thành phố do dịch bệnh Covid -19.

Căn cứ vào chỉ đạo của Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 02 năm 2020

Trường Mầm Non Vườn Tuổi Thơ thông báo: Kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh trường do dịch bệnh Covid -19 đến hết ngày 15 tháng 03 năm 2020.

Đề nghi các Tổ - Bộ phận triển khai nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung thông báo.

 

Nơi nhận:

-VT

- Tổ, bộ phận