Những hoạt động vui chơi ngoài trời, những tiết kỹ năng sống, những hoạt động ở góc chơi làm cho các con bận rộn khi tham gia học tập tại trường. Điểm lại những hoạt động tại lớp và ngoài trời của các bé lớp mầm nhé