• Thời gian: thứ 6 ngày 09/04/2021
  • Địa điểm: Tại sân trường CS1
  • Trang phục: Đồ bơi

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG

7h – 8h15

Đón bé và ăn sáng

8h15 – 8h30

Chuẩn bị xuống sân

8h30 – 11h

Thi tài với nước giữa 3 khối Mầm – Chồi - Lá

11h – 16h

Hoạt động bình thường tại lớp

  • Để đảm bảo chương trình diễn ra tốt đẹp vì vậy kính mong phụ huynh đưa bé đi học sớm.

Trân trọng!

Ban Giám Hiệu Trường Mầm Non Vườn Tuổi Thơ Kidsgarden pre-school.