* LỚP LÁ + CHỒI:

CHUẨN BỊ: 2 xô nước, đường zích zắc, 4 ly nước có buộc sợi dây ở 2 đầu

CÁCH CHƠI: Mỗi lớp chia làm 2 đội. Khi có tiếng nhạc vang lên báo hiệu bắt đầu thì bạn ở mỗi đội sẽ cầm 1 đầu của sợi dây cùng nhau múc nước và đi theo đường zích zắc để về đích đổ nước vừa múc được vào xô. 2 bạn vừa đổ xong thì 2 bạn ở đầu hàng tiếp tục múc nước, 2 bạn vừa đổ nước xong sẽ đưa dây cho bạn khác và chở về cuối hàng đứng chờ lượt tiếp theo. Khi nhạc kết thúc đội nào có nhiều nước trong xô hơn thì đội đó chiến thắng.

Nước sẽ đựng trong các ly và 2 bạn phải kéo căng dây để giữ thăng bằng ly không bị đổ nước ra ngoài

LUẬT CHƠI: Các bạn chỉ được cầm đầu sợi dây để giữ thăng bằng cho ly nước chứ không được lấy tay giữ, múc hay đổ nước

 

* LỚP MẦM:

CHUẨN BỊ: Khoảng 20 ly, 3 xô nước

CÁCH CHƠI: 3 lớp xếp 1 hàng, bạn cuối hàng cầm ly múc nước chuyền đổ vào ly của bạn đứng kế bên. Các bé cứ tiếp tục chuyền đổ nước cho bạn đứng cuối hàng. Bạn đứng cuối hàng sẽ đổ nước vào xô. Xô lớp nào nhiều nước hơn thì lớp đó thắng.

LUẬT CHƠI: Bé chỉ được phép chuyền đổ nước cho bạn kế đứng bên chứ không được chuyền đổ cho bạn đứng cách xa mình.

 

* LỚP NHÀ TRẺ:

CHUẨN BỊ: bóng nước, rổ.

CÁCH CHƠI: Cô chia lớp thành 2 hàng. Các bé đứng từ vạch xuất phát khi có tiếng nhạc vang lên báo hiệu bắt đầu thì bạn ở mỗi hàng sẽ cầm 1 quả bóng nước chạy bò qua cổng rồi đứng trước vạch ném bóng vào rổ. Đội nào có nhiều quả bóng nước hơn thì đội đó chiến thắng. Bé ném xong rồi chạy về cuối hàng đứng để nhường lượt chơi cho bạn khác.

LUẬT CHƠI: Các bé phải chui qua cổng chứ không được chạy thẳng lên bỏ bóng vào rổ.