Trong tháng 03 này mỗi lớp tổ chức rất nhiều hoạt động cho các bé tham gia ngoài các hoạt động thể chất như nhảy bật chân vào vòng, giữ bóng bằng đầu,…thì các bạn nhỏ còn được trải nghiệm đi mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi.