Chương trình hoạt động tháng 06 tại Trường Mầm Non Vườn Tuổi Thơ với chủ đê “Vui Hè Cùng KidsGarden” đã khởi động với những chương trình kết nối hỗ trợ cho trẻ và phụ huynh có những buổi giao lưu và học tập Chuyên đề “Ngày hội chăm sóc sức khỏe cho bé và sơ cấp cứu quy trình”  

Tham Quan Vui Chơi Hướng Nghiệp Tại Kizworld

Tham Quan Vui Chơi Hướng Nghiệp Tại Kizworld

Tham Quan Vui Chơi Hướng Nghiệp Tại Kizworld

Tham Quan Vui Chơi Hướng Nghiệp Tại Kizworld

Tham Quan Vui Chơi Hướng Nghiệp Tại Kizworld

Tham Quan Vui Chơi Hướng Nghiệp Tại Kizworld

Tham Quan Vui Chơi Hướng Nghiệp Tại Kizworld

Tham Quan Vui Chơi Hướng Nghiệp Tại Kizworld

Tham Quan Vui Chơi Hướng Nghiệp Tại Kizworld

Tham Quan Vui Chơi Hướng Nghiệp Tại Kizworld

Tham Quan Vui Chơi Hướng Nghiệp Tại KizworldTham Quan Vui Chơi Hướng Nghiệp Tại Kizworld

Tham Quan Vui Chơi Hướng Nghiệp Tại KizworldTham Quan Vui Chơi Hướng Nghiệp Tại Kizworld

Tham Quan Vui Chơi Hướng Nghiệp Tại Kizworld