Để giúp cho các bé năng động, tự tin, sáng tạo, kỹ năng, phối hợp với nhóm….Trường mầm non Vườn Tuổi Thơ đã tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao nhằm tạo sân chơi bổ ích phát triển thêm nhiều kỹ năng vận động.

Hãy cùng xem những hình ảnh bên dưới nhé

Hội Thao Hè Tháng 08-2018

Hội Thao Hè Tháng 08-2018

Hội Thao Hè Tháng 08-2018

Hội Thao Hè Tháng 08-2018

Hội Thao Hè Tháng 08-2018Hội Thao Hè Tháng 08-2018

Hội Thao Hè Tháng 08-2018

Hội Thao Hè Tháng 08-2018

Hội Thao Hè Tháng 08-2018

Hội Thao Hè Tháng 08-2018Hội Thao Hè Tháng 08-2018

Hội Thao Hè Tháng 08-2018

Hội Thao Hè Tháng 08-2018

Hội Thao Hè Tháng 08-2018

Hội Thao Hè Tháng 08-2018

Hội Thao Hè Tháng 08-2018

Hội Thao Hè Tháng 08-2018

Hội Thao Hè Tháng 08-2018