Lại một môn chơi mới dành cho các bé trổ tài và thử sức gan dạ cộng với tính đoàn kết luôn được đánh giá cao trong hoạt động ngày hôm nay.

Hãy cùng xem những hình ảnh bên dưới để thấy được sự tự tin, gan dạ của các bé Trường Mầm Non Vườn Tuổi Thơ nhé.

Hội Thao Hè Tháng 08-2018 : BẮT CÁ KÈO

Hội Thao Hè Tháng 08-2018 : BẮT CÁ KÈO

Hội Thao Hè Tháng 08-2018 : BẮT CÁ KÈO

Hội Thao Hè Tháng 08-2018 : BẮT CÁ KÈO

Hội Thao Hè Tháng 08-2018 : BẮT CÁ KÈO

Hội Thao Hè Tháng 08-2018 : BẮT CÁ KÈO

Hội Thao Hè Tháng 08-2018 : BẮT CÁ KÈO

Hội Thao Hè Tháng 08-2018 : BẮT CÁ KÈO

Hội Thao Hè Tháng 08-2018 : BẮT CÁ KÈO

Hội Thao Hè Tháng 08-2018 : BẮT CÁ KÈO

Hội Thao Hè Tháng 08-2018 : BẮT CÁ KÈO

Hội Thao Hè Tháng 08-2018 : BẮT CÁ KÈO

Hội Thao Hè Tháng 08-2018 : BẮT CÁ KÈO

Hội Thao Hè Tháng 08-2018 : BẮT CÁ KÈO

Hội Thao Hè Tháng 08-2018 : BẮT CÁ KÈO

Hội Thao Hè Tháng 08-2018 : BẮT CÁ KÈO